กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

IMG 0067

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สภ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๑ นำโดย พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน ผบช.ภ.๑ และ พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์ ผบก.ภ.จ.สมุทรปราการ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ให้แก่ นายปรีชา ศรีสุวรรณ ทายาทของนางศรีชาติ ศรีสุวรรณ (ผู้เสียหาย) เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากกรณีผู้เสียหายถูกกระสุนปืนลูกหลงของกลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะกัน จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ซึ่งเหตุเกิดบริเวณซอยบ้านแซ่หน้าร้านเกม Power ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
          ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ กรณี ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกระเบิด หรือถูกข่มขืน โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด โดยสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนตามกฎหมายดังกล่าวได้ ดังนี้
          ส่วนกลาง ยื่นได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
          ส่วนภูมิภาค ยื่นได้ที่ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑ – ๔ หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ สถานีตำรวจทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร. ๐๘ ๙๙๖๗ ๓๔๐๓ , ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๘๗ และ สายด่วน โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ และทางเว็บไซต์ www.rlpd.go.th


**************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๓ เมษายน ๒๕๕๘/ศูนย์-ภาพ/อุษา-ข่าว