กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

11


          เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ วัดมหัตตมังคลาราม(วัดหาดใหญ่ใน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่เชิงรุกมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ให้แก่ภรรยา พ.ต.ท.จิราภาส เซ่งเส้ง และภรรยา จ.ส.ต.ธนศักดิ์ ทรพิศ รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากกรณี ผู้เสียหายปฏิบัติหน้าที่ติดตามจับกุมคนร้ายคดีค้ายาเสพติดในสวนยาง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล และถูกยิงด้วยอาวุธปืนเอ็ม ๑๖ จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา และในวันเดียวกัน เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เข้าพบ ดร.สุทัสสา สุขสว่าง ผู้อำนวยการ ทัณฑสถานหญิงสงขลา พร้อมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม


********************************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒ เมษายน ๒๕๕๘
ศูนย์สิทธิฯ-ภาพ/พบพร-ข่าว