กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

IMG 0503

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารมาลีนนท์ พระราม ๔ กรุงเทพมหานคร นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม แสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ โดยมี นายวรวรรธน์ มาลีนนท์ รองกรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ให้การต้อนรับ
          ทั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยดีเสมอมา

***************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ / พบพร ภาพ – ข่าว