กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

IMG 0301

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา 11.๐๐ น. ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้า กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับหนังสือพิมพ์แนวหน้า เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งของหนังสือพิมพ์ และก้าวสู่ปีที่ ๓๖ โดยมี คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานบริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้า ให้การต้อนรับ
          ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์แนวหน้า เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยดีเสมอมา

*************************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
พบพร – ภาพ / ข่าว