กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายปัจจยา สมบุญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร เข้าพบ พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และก้าวสู่ปีที่ ๑๖ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมสมบททุนบริจาคปัจจัย เพื่อช่วยเหลือ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท  

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗/จินตนาถ/ภาพ-ข่าว