กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

      

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ บริเวณ Hall๑ ห้างสุพรีม สามเสน กรุงเทพฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่บทบาทภารกิจกรม กับ สโมสรไลออนส์ วาสุกรี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมได้เข้าร่วมออกบูทและจัดนิทรรศการ เพื่อเพยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรม ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปเผยแพร่และให้ความรู้สู่ชุมชน พร้อมนำไปพัฒนา ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต และสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ ในการจัดงานดังกล่าว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ และการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ การเทศนาจากพระภิกษุ กิจกรรมสันทนาการจากเยาวชน รร.วัดน้อยนพคุณ รร.วัดประชาระบือธรรม และ  รร.วัดเทวราชกุญชร ซึ่งสามารถสร้างความคึกครื้นให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างมาก รวมถึงทางผู้จัดงานได้มีการมอบ ถุงน้ำใจให้ความสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการมอบความสุขให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

*******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

 

นฤสรณ์ /ภาพ-ข่าว