กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

            เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรายาแกรนด์ ชั้น ๓  โรงแรมรายา แกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและทายาท ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ จำนวน ๗ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

          ๑.นางสาวทองสวย จันทร์เลื่อน อายุ ๓๙ ปี (ผู้เสียหาย) จากกรณีถูกผู้ต้องหาใช้อาวุธมีดแทง  จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางจันทาลี  ก้านแก้ว (มารดาผู้เสียชีวิต) เป็นผู้รับเงินค่าตอบแทนฯ จำนวนทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

          ๒.นางสาวสาวิตรี แสงสว่าง อายุ ๓๑ ปี (ผู้เสียชีวิต) จากกรณีถูกผู้ต้องหาใช้ไม้ตีและทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ตำบลนาสไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี นางหนูเล็ก แสงสว่าง (มารดาผู้เสียชีวิต) เป็นผู้รับเงินค่าตอบแทนฯ จำนวนทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

          ๓.นางมาลี ไชยรัมย์ อายุ ๗๔ ปี (ผู้เสียชีวิต) จากกรณีถูกผู้ต้องหาใช้ไม้ตีและทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายพาย ไชยรัมย์ (สามีผู้เสียชีวิต) เป็นผู้รับเงินค่าตอบแทนฯ จำนวนทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

          ๔.นางอริสรา ภูครองจิตร อายุ ๒๗ ปี (ผู้เสียชีวิต) จากกรณีถูกผู้ต้องหาใช้มีดฟันบริเวณศรีษะและปาดคอ จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหนองสังข์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายแสง  พื้นดอนเด็ง (บิดาผู้เสียชีวิต) เป็นผู้รับเงินค่าตอบแทนฯ จำนวนทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

          ๕.นายทวี บุญประกอบ อายุ ๕๓ ปี (ผู้เสียชีวิต) จากกรณีถูกผู้ต้องหาใช้อาวุธมีดแทงจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหมูสี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางนวน บุญประกอบ (มารดาผู้เสียชีวิต) เป็นผู้รับเงินค่าตอบแทนฯ จำนวนทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

          ๖.นายเงย เอิบทวี อายุ ๕๓ ปี (ผู้เสียชีวิต) จากกรณีถูกผู้ต้องหาใช้ลูกดอกเหล็กปืนหน้าไม้แทงจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรดม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางดอกรัก เอิบทวี (ภรรยาผู้เสียชีวิต) เป็นผู้รับเงินค่าตอบแทนฯ จำนวนทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

          ๗.ด.ต.ไพจิตร บัวพันธ์ อายุ ๔๕ ปี (ผู้เสียหาย) จากกรณีถูกผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงขณะออกปฏิบัติหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดียาเสพติด จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดสรีษะเกษ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรขุนหาญ จังหวัดสรีษะเกษ โดย ด.ต.ไพจิตร (ผู้เสียหาย) เป็นผู้รับค่าตอบแทนฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท

          อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กรณีถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกระเบิด ถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกข่มขืน โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด สำหรับส่วนกลาง สามารถยื่นคำร้องได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (สำนักงานช่วยเหลือทางการเงิน  แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ส่วนภูมิภาค ยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม โทร. ๐๘๙๙๖๗๓๔๐๓ และ สายด่วน ๑๑๑๑ กด

*******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

 

ศูนย์เยียวยา-ภาพ/อุษา-ข่าว