กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารภคิน ถนนรัชดาภิเษก พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  มอบหมายให้ นายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ลงพื้นที่เพื่อแจ้งสิทธิและรับคำร้องการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้แก่มารดาของเด็กชายทั้งสองคนที่ถูก นายณัทธวัฒน์ หรือเอ๋ มาศรี อายุ ๓๐ ปี อาชีพเป็นผู้ช่วยกุ๊กโรงแรมดัง ผู้เป็นพ่อฆ่าตาย โดยพบนายณัทธวัฒน์ พร้อมลูกชายจำนวน ๒ คน นอนเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่ ๙๔/๘๓ ซอยพระเจน ๓ แขวงลุมพินี กรุงเทพฯ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย ดังนี้

การแจ้งสิทธิการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔

การให้คำปรึกษาข้อกฎหมายในเบื้องต้น

การแจ้งสิทธิของสวัสดิการสังคมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และการขอรับการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่อยู่ ในภารกิจกรมฯ ให้ได้รับทราบ

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญาของผู้อื่น โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนั้น และเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ จากกรณี ถูกยิง  ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกระเบิด หรือถูกข่มขืน และคนที่ตกเป็นจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ โดย ส่วนกลาง ยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผุ้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๒  ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ส่วนภูมิภาค ยื่นได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๖๗ ๓๔๐๓ หรือ สายด่วน ๑๑๑๑ กด ๗๗       

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗/ศูนย์เยียวยา/ภาพ นฤสรณ์/ข่าว