Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 7404

 

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐น. ณ โรงพยาบาลบำราศนราดูร นางปวีณา หงสกุล อดีต รัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประธานมูลนิธิปวีณา หงสกุลเพื่อเด็ก   และสตรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เข้าเยี่ยมดูอาการน้องภูมิ อายุ  ๑ ปี ๖ เดือน ที่ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู ตามที่ปรากฏเป็นข่าวสะเทือนขวัญของสื่อมวลชน
                ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้กับ นางสมใจ ทับสุข (มารดาของเด็กผู้เสียหาย) ตามสิทธิของพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และยังได้ประสานงานเพื่อดำเนินการติดตามช่วยเหลือทางคดีความเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม


*************************************

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗/ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม-ภาพ/วรวุฒิ-ข่าว