กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  

  

  

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาหยื่ออาชญากรรมตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๓ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. กรณี พ.ต.ท. เลอศักดิ์  วงศ์คำ (ผู้เสียชีวิต) ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจเพื่อจับกุมสกัดกั้นการลำเลียงยาบ้าไปจำหน่ายในพื้นที่บ้านแก้งช้างเนียม ตามที่ได้รับแจ้งจากสายลับ ระหว่างนั้นผู้เสียชีวิตได้เรียกตรวจรถยนต์ต้องสงสัยซึ่งมีผู้ต้องหาเป็นผู้ขับขี่เพื่อขอตรวจค้น แต่ผู้ต้องหาไม่ยอมหยุดรถผู้ตายจึงได้กระโดดขึ้นท้ายรถยนต์กระบะคันดังกล่าว ซึ่งขณะเดียวกันผู้ต้องหายังคงเร่งเครื่องรถเพื่อจะขับหลบหนี เป็นเหตุให้รถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำทับร่างของ พ.ต.ท.เลอศักดิ์  วงศ์คำ เสียชีวิต โดยมอบเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย ให้แก่ นางสาวศิญากร  วงศ์คำ (บุตรสาว) เป็นเงินจำนวน  ๑๓๐,๐๐๐ บาท

๒. กรณี น.ร.ต. ชยากร พุทธชัยยงค์ (ผู้เสียชีวิต) นักเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม ขณะฝึกกระโดดร่มตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปรากฏว่าร่มชูชีพไม่กาง เป็นเหตุให้ น.ร.ต.ชยากร พุทธชัยยงค์ ตกลงมากระแทกกับพื้นเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยมอบเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย ให้แก่ นายสาธร พุทธชัยยงค์ (บิดา) เป็นเงินจำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. กรณี น.ร.ต. ณัฐวุฒิ ติรสุวรรณสุข (ผู้เสียชีวิต) นักเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม ขณะฝึกกระโดดร่มตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปรากฏว่าร่มชูชีพไม่กาง เป็นเหตุให้ น.ร.ต.ณัฐวุฒิ ติรสุวรรณสุข ตกลงมากระแทกกับพื้นเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยมอบเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย ให้แก่ นายจตุรงค์ ติรสุวรรณสุข (บิดา) เป็นเงินจำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กรณีถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกระเบิด ถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกข่มขืน โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (สำนักงานช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม โทร. ๐๘๙๙๖๗๓๔๐๓ หรือ สายด่วน ๑๑๑๑ กด ๗๗

 

*******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

 

จินตนาถ-ภาพ/อุษา-ข่าว