กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดพรหมวงศาราม (หลวงพ่อเณร)  เขตดินแดง กรุงเทพฯ นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบเงินช่วยเหลือเยียวเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ให้กับ นายทยากร ยศอุบล  (บิดาของผู้เสียหาย) จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากกรณี ด.ช.กรวิทย์ ยศอุบล (น้องเคน) อายุ ๔ ขวบ (ผู้เสียชีวิต) และ ด.ญ.พัชรากร ยศอุบล (น้องเค้ก) อายุ ๖ ขวบ (ผู้เสียชีวิต)  ถูกระเบิดบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีราชดำริ ห่างจากหน้าเวทีราชประสงค์ประมาณ ๑๐๐ เมตร ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กรณี ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกทำร้ายร่างกาย หรือถูกข่มขืน โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม โทร. ๐๘๙๙๖๗ ๓๔๐๓ หรือ สายด่วน ๑๑๑๑ กด ๗๗

 

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 

ศูนย์เยียวยาฯ - ภาพ/ อุษา-ข่าว