กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ชั้น ๑๑ อาคารเล้าเป้งง้วน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี วันคล้ายวันสถาปนา โดยมี นายศุทธิชัย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์  เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยดีเสมอมา

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ณัฐวุฒิ-ภาพ/เปรมกมล (นศฝ.)-ข่าว