กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดกระทิงลาย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.ตัชชา ธาตุศาสตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมมอบเงินเยียวยาผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ให้แก่ นางสาวอุสาห์ กองชัย อายุ ๓๑ ปี (ภรรยาผู้เสียชีวิต) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากกรณี ส.ต.ต.ศราวุธ ชัยปัญญา อายุ ๒๖ ปี (ผู้เสียชีวิต) ถูกยิงที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะปฏิบัติหน้าที่ในการขอคืนพื้นที่    จากกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

          อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ กรณีตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกระเบิด ถูกทำร้ายร่างกาย หรือถูกข่มขืน โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนภายใน ๑ ปี นับแต่รู้ถึงการกระทำความผิด ดังนี้

๑. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

๒. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม โทร.๐๘๙-๙๖๗-๓๔๐๓ หรือ สายด่วน ๑๑๑๑ กด ๗๗

 

**********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 

ศูนย์เยียวยา-ภาพ/จินตนาถ-ข่าว