กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

         วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด พล.ต.ต.ถิร์สทัต บูรณะรัช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ให้แก่   นายนิพนธ์ พรหมชัย (บิดาของผู้เสียชีวิต) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากกรณีเด็กหญิงฬิฬาวัลย์ พรหมชัย (ผู้เสียชีวิต) อายุ ๕ ขวบ ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงและปาระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.(จังหวัดตราด)เป็นเหตุให้ เด็กหญิงฬิฬาวัลย์ฯ เสียชีวิต ณ บริเวณตลาดยิ่งเจริญ เขตเทศบาลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลย   ในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ กรณีตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกระเบิด ถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกข่มขืน โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ทั้งนี้ สามารถยื่นคำรับค่าตอบแทนภายใน ๑ ปี  นับแต่รู้ถึงการกระทำความผิด ได้ตามสถานที่ ดังนี้

๑. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

๒. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม โทร.๐๘๙-๙๖๗-๓๔๐๓ หรือ สายด่วน ๑๑๑๑ กด ๗๗

********************************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ศูนย์เยียวยาฯ–ภาพ/ณัฐวุฒิ-ข่าว