กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

124

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางลงพื้นที่เชิงรุก มอบเงินแก่ทายาทผู้เสียหายและผู้เสียหายในคดีอาญา จากกรณีถึงแก่ชีวิตและร่างกาย ตามพระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๓ ราย ซึ่งเป็นกรณีที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน ๒๐๕,๐๐๐ บาท มีรายชื่อ ดังนี้

          ๑.ร้อยตำรวจเอก อิสระพงศ์ กุลจินดา (ผู้เสียหายที่ ๑) ถูกอาวุธปืนยิง ขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุคนร้ายเมาสุราและแสดงอาวุธปืน จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. บริเวณบ้านเลขที่ ๒๐๗/๒๗๕ หมู่ ๑๑ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวนงค์ลักษณ์ จันทร์ทรง ภรรยาผู้เสียชีวิต เป็นผู้รับเงินเยียวยาจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑.ค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ๒.ค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

          ๒.นายศุภสิทธิ์ หม่องเลี้ยง (ผู้เสียหายที่ ๒) ถูกอาวุธปืนยิง ขณะปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครตำรวจเข้าระงับเหตุคนร้ายเมาสุราและแสดงอาวุธปืน จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. บริเวณบ้านเลขที่ ๒๐๗/๒๗๕ หมู่ ๑๑ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับเงินเยียวยาจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับค่าตอบแทนความเสียหายอื่น (กรณีเป็นพลเมืองดี)

          ๓.สิบตำรวจโท สายัณห์ ชัยชราแสง ถูกอาวุธมีดแทงหลายครั้ง ขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ ที่บริเวณบ้านเลขที่ ๓๙/๓๐ หมู่ ๘ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้รับเงินเยียวยา จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท สำหรับค่าตอบแทนความเสียหายอื่น

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑/พิชญ-ภาพ,พบพร-ข่าว