Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 766

300

วันนี้ (วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560) นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่เชิงรุกเข้าเยี่ยม นางสาวณัฎฐ์ธมน ธนไตรสิทธิ (น้องวันใหม่) ผู้เสียหายจากกรณีถูกกลุ่มวัยรุ่นยิงปืนใส่คู่อริแต่กระสุนพลาด เป็นเหตุให้ตาบอดสนิท ทั้งสองข้าง เหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ติดตามอาการบาดเจ็บ และการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายมาโดยตลอด จนกระทั่งวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทราบว่าผู้เสียหาย ได้รับความเดือดร้อนต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาดวงตาอีกครั้ง และจากการสอบถามผู้เสียหายทราบว่า ได้เข้ารับ การผ่าตัดใส่กระดูกเบ้าตา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และกลับมาพักฟื้นที่บ้านเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ซึ่งหมอนัดตัดไหมเป็นบางส่วนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นี้ โดยการผ่าตัดเป็นการทำโครงเบ้าตา  ซึ่งอีกประมาณ 2 เดือน หรือแผลหายดีจึงจะใส่ตาปลอมได้ เป็นการใช้กระดูกชนิดพิเศษในการรักษา  และใช้แพทย์เฉพาะทางหลายด้าน ทำให้ค่ารักษาสูงถึง 200,000 บาท ซึ่งไม่สามารถออกใบเสร็จได้  สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตนเองใช้สิทธิคนพิการในการรักษา เสียส่วนต่างเพียง 750 บาท อาการข้างเคียง  จากการผ่าตัดคือเกิดแผลกดทับบริเวณสะโพกและศรีษะ เนื่องจากใช้เวลาผ่าตัดนานถึง 13 ชั่วโมง ด้านการศึกษาผู้เสียหาย จะเข้าศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือนสิงหาคม 2560  โดยจะพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย เพื่อลดภาระในการรับส่งของบิดามารดา ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้เสียหายทราบว่าหากค่าใช้จ่ายที่มีใบเสร็จแสดง ให้นำมายื่นไว้กับกรมฯ เพื่อพิจารณาแนวทาง การช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และมติของคณะกรรมการในการพิจารณาต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๗ มิถุนายน ๒๕60 /เชิงรุก-ภาพ,พบพร-ข่าว