Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 858

 Untitled

          เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณเวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดคลองผดุง : รวมใจภักดิ์ รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เข้าร่วมฯ
          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา กระทรวงยุติธรรมในฐานะเจ้าภาพการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมประจำเดือนสิงหาคม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อว่า “ตลาดคลองผดุง: รวมใจภักดิ์ รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม” โดยมีการจัดพิธีแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมถือเป็น “ตลาดประชารัฐ” ที่ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ และทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าของคนไทย ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนให้การตอบรับและสนใจ มาเที่ยวชมตลาดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจขนาดเล็กไปสู่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ อันจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในประเทศ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้นำสินค้า และผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้ที่เคยกระทำผิดมาแสดงและจัดจำหน่ายภายในงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงนโยบายการฟื้นฟูผู้กระทำผิดด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้กระทำผิดมีแนวทางประกอบอาชีพสุจริตและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งจะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายและความรู้แก่ประชาชน จึงถือเป็นการอำนวยความยุติธรรมสู่สังคม และทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความใกล้ชิดระหว่างกระทรวงยุติธรรมและประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม อาทิ การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์อื่นๆ จากกรมบังคับคดี การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์อื่นๆ จากสำนักงาน ป.ป.ส. การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากกรมราชทัณฑ์และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผลิตภัณฑ์จากอาสาสมัครคุมประพฤติ บริการนวดแผนไทย จากกรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและถั่วดาวอินคาและเซรามิคตกแต่งสวนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการเปิดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน การให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม การแจกหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน การให้ความรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากกรมการค้าภายในและการสาธิตการฝึกอาชีพด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพิเศษจากศิลปิน นักร้องชื่อดัง ตลอดทุกสัปดาห์ รวมถึงกิจกรรมพิเศษซื้อสินค้านาทีทอง พร้อมทั้งกิจกรรมแจกคูปองลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึง ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๒๙ น. ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณเวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมกับประชาชนทั่วประเทศอีกด้วย

**************************************************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ /ปชส.-ภาพ/มนัส-ข่าว