Print
Parent Category: ข่าว
Hits: 1563

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคล ระดับปฏิบัติการ