Print
Parent Category: ข่าว
Hits: 881

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

1.ปก

2.แบบพิจารณา หมายเลข

3.แบบประเมินหมายเลข

4.ผลงาน 3 ปี

5.แบบแสดงผล

6.ข้อเสนอแนะ

7.แบบนับเกื้อกูล