Print
Parent Category: ข่าว
Hits: 632

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สังกัดสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา