กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ผู้แทนจากสำนักงานสหประชาชาติข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน เข้าพบ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 

         

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิการช่วยเหลือแก่ทายาทพริตตี้สาว

 

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประจำภูมิภาค ที่ ๖ จังหวัดพิษณุโลกพร้อมหารือตำรวจภูธรภาค ๖ มุ่งให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและช่วยเหลือทายาทกรณีถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ ๑ ราย และเสียชีวิต ๑ ราย

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๖ แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม

 

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ลงพื้นที่ร่วมงานศพ พร้อมแจ้งสิทธิการช่วยเหลือแก่ทายาทเจ้าหน้าที่ผู้คุมเรือนจำกลางเขาบิน

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕