กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ลงพื้นที่ร่วมงานศพ พร้อมแจ้งสิทธิการช่วยเหลือแก่ทายาทเจ้าหน้าที่ผู้คุมเรือนจำกลางเขาบิน

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประจำภูมิภาค ที่ ๖ จังหวัดพิษณุโลกพร้อมหารือตำรวจภูธรภาค ๖ มุ่งให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ ๓

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๖ แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและช่วยเหลือกรณี รถกระบะ-ซิ่งแข่งกับรถเก๋ง ชน ด.ต. กำลังวางกรวยยางตั้งด่านบริเวณถนนราชพฤกษ์

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕

 

กรมคุ้มครองสิทธิฯเปิดอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ