กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ปฏิบัติการเชิงรุก ช่วยเหลือเด็กชาย วัย ๔ ขวบ ถูกทำร้ายร่างกาย

 

 

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี วันคล้ายวันสถาปนา

 

 

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ เข้าพบคณะกรรมาธิการการสิทธิมนุษยชนฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและการวางแผนทำงานร่วมกัน

 

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ออกปฏิบัติการแจ้งสิทธิช่วยเหลือประชาชนเชิงรุก ณ สถานีตำรวจนครบาลวิภาวดี

   

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิมารดาผู้เสียหาย จากกรณีบุตรชายวัย ๒ ขวบ ถูกทำร้ายร่างกาย