กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทประจำจังหวัด” มุ่งพัฒนาบุคลากร พร้อมบูรณาการภารกิจ ทั้ง ๗๖ จังหวัด

   

     

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิ ช่วยเหลือผู้เสียหาย กรณีคนร้ายยิงใส่ชาวแฟลตดินแดง ถูกลูกหลงเด็ก ๙ ขวบ

   

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ให้ความรู้การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายฯ กับ ตำรวจภูธร ภาค ๖ พร้อมเผยแพร่อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

  

กรมคุ้มครองสิทธิฯ มอบโล่ที่ระลึกในโอกาสที่สำนักงานตำรวจภูธร ภาค ๖ ได้ร่วมดำเนินงานกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

  

กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา ททบ.๕ ครบรอบ ๕๕ ปี 

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมสร้างหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะทำงานศึกษาปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาด้านคดีความกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖