กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิการช่วยเหลือผู้เสียหาย กรณีหนุ่มใหญ่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต

   

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดโครงการสัมมนาฯ และพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาในพื้นที่ ภาค ๒ (จังหวัดชลบุรี)

  

  

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิการช่วยเหลือแก่มารดาของเด็กที่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย

 

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มขีดความสามารถขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พร้อมก้าวสู่มิติใหม่ในการพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓

 

            กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ให้ความรู้การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายฯ กับ ตำรวจภูธร ภาค ๕ พร้อมเผยแพร่อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

     

   

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านตำบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับผลกระทบจากการลักลอบทิ้งสารเคมีลงน้ำของบริษัทเอกชน

  

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนา