กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

   

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมสัมมนา สถานการณ์การยุติโทษประหารชีวิต ในประเทศไทยและอาเซียน ปี ๒๕๕๕

   

ผบ.ตร. เปิดโอกาส กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าชี้แจง พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ พ.ศ. ๒๕๔๔

   

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สิทธิเสรีภาพฯ ปี ๕๕ ( รุ่นที่ ๒ )

    

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย กรณีพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงจนเสียชีวิต

 

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ระหว่างนางสาวเบญญาภาและนายปิยพล

      

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ กับ สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐฯ