กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

           วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา ททบ.๕  ครบรอบ ๕๕ ปี พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทหารที่ปกป้องอธิปไตย โดยมี พลโทไกรสร ศรีสุข รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ให้การต้อนรับซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยดีเสมอมา

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

                                                                                      กฤษณะ/ข่าว