Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1285

 

          เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการเชิงรุก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและดำเนินการแจ้งสิทธิให้กับ นางฤดีพร พึ่งพูลผล อายุ ๔๖ ปี (พี่สาว) ของ นายนพปฎล อธิบาย อายุ ๔๔ ปี (ผู้เสียชีวิต) หุ้นส่วนร้าน มิวส์ สถานบันเทิงชื่อดังย่านทองหล่อ ตามที่พบเห็นเป็นข่าวสะเทือนขวัญในสื่อมวลชน ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่นายปรเมศวร์กับแฟนสาวได้เกิดมีปากเสียงกัน นายนพปฎล จึงเข้าไปห้ามปราม ทำให้ นายปรเมศวร์แยกตัวเดินกลับไปลานจอดรถเพื่อจะกลับบ้าน จากนั้นแฟนสาวของนายปรเมศวร์ก็ได้เดินตามมาที่รถโดยมีนายนพปฎลเดินตามมาส่ง แต่หลังจากนั้นนายปรเมศวร์กับแฟนสาวก็เกิดมีปากเสียงกันอีกครั้ง นายนพปฎล จึงเข้าไปห้ามปรามเช่นเดิมจนทำให้นายปรเมศวร์ชักปืน (ขนาด ๙ มม.) ขึ้นมาขู่ไม่ให้เข้ามายุ่งเรื่องของตนจากนั้นทั้งคู่ก็ได้กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันจนทำให้เกิดปืนลั่นใส่ศรีศีรษะนายนพปฎล กระสุนฝังในอาการสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

          ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดย เจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและให้ความช่วยเหลือให้กับนางฤดีพร พึ่งพูลผล ดังนี้

             การแจ้งสิทธิการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 

              ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน คดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔

             การแจ้งสิทธิการฟ้องร้องทางแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจากผู้กระทำความผิด ตามประมวล

               กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ และ มาตรา ๔๔/๒ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

             การให้คำปรึกษาข้อกฎหมายในเบื้องต้น

             การแจ้งสิทธิของสวัสดิการสังคมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และการขอรับการช่วยเหลือด้านอื่นๆ       

               ที่อยู่ในภารกิจกรมฯ ให้ทายาทผู้เสียหายได้ทราบ

 

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๔ มกราคม ๒๕๕๖/กริช/ข่าว