Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1365

            เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ พันตำรวจโทสุรพันธ์  สุวรรณประดิษฐ์ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและเอกสารทางคดีจากกรณี นายสมนึก เทียนชัย (ผู้เสียชีวิต ) และ นางมาลี แก้วมนตรี อายุ ๕๑ ปี ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์หลังคาเหล็กร่วงหล่นทับที่ปากคลองตลาด ถนนจักรเพชร แขวงบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

          จากนั้น เจ้าหน้าที่ศูนย์ได้พบกับนางสาวสุขุมา เทียนชัย บุตรสาว ของผู้เสียชีวิต และได้มอบเอกสารเผยแพร่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและภารกิจของ  กรมฯ รวมทั้งได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้นและการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจกรมฯ ให้แก่ผู้เสียหาย

          ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับ และโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยจากทางอื่นด้วย

*************************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕/กฤษณะ/ข่าว