Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 443

99

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม นายทองสุข พันชมภู อายุ ๘๒ ปี และนายเดิน จันทกล อายุ ๗๐ ปี ซึ่งถูกจับดำเนินคดีกรณีตัดไม้พะยูง ในที่ดินของตนเอง เดินทางมาเข้าพบ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายอรรถพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และผู้บริหารของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวต่อไปในอนาคต

นายธวัชชัยกล่าวว่า จากการสอบถามในพื้นที่ดังกล่าวมีความเชื่อว่า ไม้ที่ยืนต้นตายจะไม่นำไป  ก่อสร้างอะไรหรือใช้อะไร คดีดังกล่าวยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน ซึ่งต้องรอว่าจะสรุปสำนวนสั่งฟ้องหรือไม่หากสั่งฟ้องในชั้นอัยการได้เตรียมเงินกองทุนยุติธรรมและทนายความไว้ช่วยเหลือแล้ว เรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงและขอให้มีการสร้างความรับรู้กับประชาชนให้มากขึ้น

นายอรรถพล กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒๔๗๔ ระบุถึงไม้หวงห้ามว่าแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือไม้หวงห้ามธรรมดา และไม้หวงห้ามประเภท ก ซึ่งเดิมไม้หวงห้ามจะเป็นประเภทสัก แต่ไม้พะยูงไม่ใช่ไม้หวงห้ามกระทั่งปี ๒๕๕๗ มีประกาศคำสั่งคสช.ที่ ๑๐๖  ระบุให้ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก แต่ในกรณีที่เป็นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเองสามารถตัดได้ แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน กรณีดังกล่าวถือเป็นดุลยพินิจที่ต้องใช้กฎหมายด้วยความยุติธรรม คดีนี้หากมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปด้วยก็คงไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ แต่เบื้องต้นหลังทราบเรื่อง

ได้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษไปติดตามเรื่องและส่งชุดพยัคฆ์ไพรลงพื้นที่ไปด้วย โดยทำบันทึกส่งมอบให้เจ้าของสำนวนไปพิจารณา เพราะพบว่าไม้ดังกล่าวขึ้นในที่ดินที่มีโฉนดชัดเจน และพบว่าเป็นการยืนต้นตายจริงซึ่งพฤติการณ์ที่ไปตัดก็มาจากสภาพแวดล้อมที่ไม้ล้มขวางจึงต้องดำเนินการตัด สำหรับแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวอีก ทางการต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับไม้หวงห้าม หากเป็นไม้ที่ขึ้นในที่ดินตัวเองสามารถตัดได้ แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนและขณะนี้อยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงใหม่ ที่จะมีระเบียบระบุเรื่องการตัดไม้พะยูงชัดเจน ทั้งนี้พนักงานสอบสวนต้องดูเจตนาของผู้กระทำผิดด้วย หากเป็นการตัดหลายต้นและไม่แจ้งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่กรณีนี้เป็นการตัดเพียงต้นเดียวเท่านั้น

 

 *************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ /อุษา- ภาพ,ข่าว