Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 503

1

23

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม 2559 เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สถานีตำรวจโชคชัย ๔ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองพยานลงพื้นที่เพื่อพบพยานในคดีกลุ่มวัยรุ่น ๖ คนรุมทำร้ายชายพิการจนถึงแก่ชีวิต ซึ่งพยานรายที่เห็นเหตุการณ์ได้ถ่ายคลิปไว้ในขณะนายสมเกียรติ์ ศรีจันทร์ ถูกทำร้ายจึงได้ร้องขอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คุ้มครองความปลอดภัยในระหว่างที่ไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือเบิกความต่อศาล ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้คุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานเป็นอย่างดีในการไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน พร้อมนำพยานไปส่งเข้าที่พักอาศัยเป็นที่เรียบร้อย

จากนั้น ในวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ จังหวัดนครปฐมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ลงพื้นที่แจ้งสิทธิผู้เสียหาย กรณีนายสมชาย เกียรติศรีจันทร์ ชายพิการที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต โดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือโดยการแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาในกรณีตกเป็นผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ /ภาค ๑-ภาพ/ พบพร-ข่าว