Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 589

 12

34

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สยามสมาคม สุขุมวิท ๒๑ กรุงเทพฯ นางจันทร์ชม จินตยานนท์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมงาน meet and greet freedom I จัดโดย มูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน ซึ่งเป็นงานประจำปีของทางมูลนิธิ จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมมูลนิธิฯ            

          ทั้งนี้ ทางผู้แทนมูลนิธิจากเยอรมันได้แสดงความขอบคุณต่อกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ ในฐานะที่มีผลงานเด่น อีกทั้งยังได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรมด้านสิทธิมนุษยชนเกมเคารพสิทธิผู้อื่น และสิทธิมนุษยชน bingo rights บิงโกสิทธิ และ Right Card การ์ดพลังสิทธิ ให้เป็นที่รู้จัก อีกด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๗ เมษายน ๒๕๕๙ / กสส-ภาพ/พบพร-ข่าว