Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 600

 S  3489801

          เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลเพชรเวช กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางลงพื้นที่เพื่อแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย จากกรณีหญิงสาวถูกแฟนหนุ่มนักเพาะกาย กักขังหน่วงเหนี่ยวและทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส สภาพอาการเบื้องต้นของผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงต้องดูการอย่างต่อเนื่อง
          สำหรับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ช่วยเหลือโดยรับคำขอเยียวยาในกรณีเป็นผู้เสียหาย ในคดีอาญาตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในส่วนคดีความนั้น ได้ประสานเรื่องของเอกสาร ประกอบการยื่นคำขอรับค่าตอบแทน ตาม พ.ร.บ ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กับทางพนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากเรียบร้อยแล้ว

*********************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๑ เมษายน ๒๕๕๙ / เชิงรุก-ภาพ/พบพร-ข่าว