Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 758

 

IMG 0659

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ กองบัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๘ ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ โดยมี พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ให้การต้อนรับ
          ทั้งนี้ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการประสานราชการ กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยดีเสมอมา

***************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒ เมษายน ๒๕๕๘ / พบพร ภาพ – ข่าว