Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 964

 27 03 58 102 IMG 052627 03 58 102 IMG 0540

     วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริษัทหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำกัด เลขที่ ๑/๔ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  มอบหมายให้ นายปัจจยา สมบุญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เนื่องในโอกาสครบรอบ   ๕๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยมี คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี เนตระกูล ให้การต้อนรับ

      และในเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยรายวัน เลขที่ ๓๖ ซ.พัฒนาการ ๒๐ แยก ๔ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ นายปัจจยา สมบุญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย รายวัน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยรายวัน โดยมี นายสมคิด วิทยารักษ์สรรค์ รองบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยรายวัน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยรายวัน เป็นสื่อมวลชนที่ได้ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ด้วยดีเสมอมา

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘/ฉัตรชัย-ภาพ/ข่าว