Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 623

 

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายปัจจยา สมบุญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร เข้าพบ พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และก้าวสู่ปีที่ ๑๖ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมสมบททุนบริจาคปัจจัย เพื่อช่วยเหลือ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท  

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗/จินตนาถ/ภาพ-ข่าว