Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 662

 

        เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ นางระเบียบ ดิบแช่ม (มารดา) อายุ ๗๑ ปี จากกรณี นางสาวชุติมาศ เขื่อนขันธ์ อายุ ๓๙ ปี ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ถูกคนร้ายฆาตกรรม และเผาอำพรางศพ บริเวณไร่อ่อย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา   

          อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรณีดังกล่าวทางทายาทผู้เสียหาย แจ้งว่า ภายหลัง   เกิดเหตุได้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิต ได้โทรศัพท์หาและขอให้โอนเงินจำนวนหนึ่ง ในการชำระเงินค่าเบี้ยประกันที่ค้างชำระ เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการจ่ายเงินประกันชีวิตให้กับทายาทต่อไป ทั้งที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำประกันชีวิตไว้กับทางบริษัทใดเลย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนทายาทของผู้เสียชีวิตและประชาชนทั่วไป อย่าได้หลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวโดยเด็ดขาด และหากไม่แน่ใจขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทประกันชีวิตก่อนที่จะดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณปีละ ๒๕๐ ล้านบาท และในปีนี้กรมได้เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนดังกล่าวจนหมดแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติคณะรักความสงบแห่งชาติ(คสช.) ของบประมาณเพิ่มเติม ในโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กรณีถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกระเบิด ถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกข่มขืน โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม โทร.๐๘๙๙๖๗๓๔๐๓ หรือ สายด่วน ๑๑๑๑ กด ๗๗ 

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗/จินตนาถ-ภาพ-ข่าว