Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 666

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๑ อาคาร ๖  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายปัจจยา สมบุญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร และคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๔ ปี วันคล้ายวันสถาปนา และก้าวสู่ปีที่ ๖๕ โดยมี นายเทวัญ จงกลรอด บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ ให้การต้อนรับ ซึ่งหนังสือพิมพ์สยามรัฐเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้วยดีเสมอมา 

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

 

                                                                                      นฤสรณ์-ภาพ/ข่าว