Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 839

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี   พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๖ เป็นประธานในพิธีมอบเงินฯ พร้อมด้วย นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พล.ต.ต.ศิรินทร์ ผดุงชีวิตร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๖ และพล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมอบเงินเยียวยาให้กับ นางปังปอน กลขุนทด (มารดา) ของนายสุนทร กลขุนทด นายกเทศมนตรีเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากกรณีนายสุนทรถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และในโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กรณีถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า         ถูกระเบิด ถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกข่มขืน โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนฯ ได้ที่ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ ชั้น ๒ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม โทร ๐๘๙-๙๖๗-๓๔๐๓ หรือสายด่วน ๑๑๑๑ กด ๗๗

 

***************************

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

 

ศูนย์เยียวยาฯ-ภาพ/มนตรี -ข่าว