กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วมกับ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ให้แก่ นางละมัย รอสูงเนิน (ย่าของผู้เสียชีวิต) จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากกรณีเด็กหญิงณัฐชยา รอสูงเนิน หรือ น้องขิม อายุ ๕ ขวบถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงและปาระเบิดใส่กลุ่ม  ผู้ชุมนุม กปปส.(จังหวัดตราด) เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ณ บริเวณตลาดยิ่งเจริญ เขตเทศบาลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กรณีถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกระเบิด ถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกข่มขืน โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม โทร. ๐๘๙–๙๖๗–๓๔๐๓ หรือ สายด่วน ๑๑๑๑ กด ๗๗

นอกจากนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ยังได้ลงพื้นที่เพื่อแจ้งสิทธิและรับเรื่องเพื่อยื่นคำขอรับการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บที่ยังนอนพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลจังหวัดตราด ในครั้งนี้ด้วย

**************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

วรวุฒิ-ภาพ/ข่าว