Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1229

เมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นายเสนาะ อินพรม (จำเลย) อายุ ๕๐ ปี กรณีถูกคุมขังในคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์เป็นเวลา ๙๒๖ วัน ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานยืนยัน โดยคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ มีความเห็นจ่ายค่าทดแทนฯ รวมทั้งสิ้น ๓๗๐,๘๐๐ บาท แบ่งเป็นค่าทดแทนการถูกคุมขัง จำนวน ๑๘๕,๔๐๐ บาท และค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ จำนวน ๑๘๕,๔๐๐ บาท

๒. นายอนุกูล นิธินุศากร (จำเลย) อายุ ๓๖ ปี กรณีถูกคุมขังในคดียาเสพติดเป็นเวลา ๕๕๔ วัน ซึ่งศาลชั้นต้นพิจารณายกฟ้อง เนื่องจากมีพยานหลักฐานการสแกนนิ้วมือเข้าและออกทำงานในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ โดยคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ มีความเห็นจ่ายค่าทดแทนฯ รวมทั้งสิ้น ๓๑๖,๔๕๐ บาท แบ่งเป็นค่าทดแทนการถูกคุมขัง จำนวน ๑๑๑,๐๐๐ บาท ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ จำนวน ๑๐๕,๔๕๐ บาท และค่าทนายความ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

          อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า ในส่วนคดีของนายอนุกูลถือเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับ  ความบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องแก้ไข เพราะเหตุเกิดจากการทำบัตรประชาชนหายแล้วถูกกลุ่มคนร้ายนำไปใช้ก่อเหตุขนยาเสพติดแต่เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการตรวจสอบพยานหลักฐานจนทำให้ผู้เสียหายต้องถูกจำคุกโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังพ้นโทษศาลยกฟ้องแล้วต้องมีการเยียวยาที่เหมาะสม ในส่วนของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะให้ความช่วยเหลือคู่ขนาน โดยจะทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้พิจารณาความช่วยเหลือเยียวยา แม้จะไม่สามารถนำเปรียบเทียบได้กับความเสียหายและเสียอิสรภาพที่เสียไปแต่ก็เป็นมาตรการที่ดีที่สุด

*******************************

 

                                                            กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

 

๕ กันยายน ๒๕๕๖