Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1134

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์แนวหน้า เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๓ ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งหนังสือพิมพ์แนวหน้า   โดยมี อาจารย์เฉลิมชัย  ยอดมาลัย บรรณาธิการสกู๊ปข่าว พร้อมด้วย นางสาวสิริพร  พานทองถาวร ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้าประจำกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ ซึ่งหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยดีเสมอมา

 

***************************

                                                             กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖/อุษา/ข่าว