Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 935

 

          เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ประสาน นายจุตะพล สุนทรา พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่วัดสระพังทอง ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อแจ้งสิทธิแก่นายสุนันท์ พรหมจารย์ บิดาของนางสาวพรพรรณ พรหมจารย์ (น้องยิ้ม) อายุ ๒๓ ปี ผู้เสียหาย ซึ่งถูกคนร้ายชิงทรัพย์ใช้อาวุธมีดปาดคอเสียชีวิตบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้า เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ สิทธิการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา จากผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ และมาตรา ๔๔/๒ การให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น รวมทั้งการขอรับการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่อยู่ในภารกิจกรมฯ ให้ได้รับทราบ

 

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับและโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยจากทางอื่นประกอบด้วย

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

อุษา/ข่าว