กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่เข้าพบ นายสายชล รักษาสกุล อายุ ๒๒ ปี บุตรของ นางละมุล ผลปาน อายุ ๔๕ ปี (ผู้เสียหาย) ซึ่งถูกคนร้ายใช้ค้อนตอกตะปูทุบตีที่ศีรษะจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ สิทธิการฟ้องร้องทางแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจากผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ และ มาตรา ๔๔/๒ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการให้คำปรึกษา                 ทางกฎหมายเบื้องต้น รวมทั้งการขอรับการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่อยู่ในภารกิจกรมฯ ให้ได้รับทราบ 

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับและโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยจากทางอื่นประกอบด้วย

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

อุษา/ข่าว