Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1124

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมสรุปผลสำเร็จในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทจากกรณีความขัดแย้งของประชาชนในแฟลตดินแดงแฟลต ๓ กับ แฟลต ๗ โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดชรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและข้าราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นสักขีพยาน

           สำหรับการนัดหารือในวันนี้กรมคุ้มครองสิทธิฯได้ทำการนัดคู่กรณีทั้ง ๒ ฝ่ายเพื่อเข้ามายุติปัญหาข้อพิพาทของประชาชนแฟลตดินแดงจากที่มีความขัดแย้งยืดเยื้อมาเป็นระยะเวลานานซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะเป็นการยุติความขัดแย้งอย่างแท้จริงและประชาชนจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข

 

*****************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กฤษณะ/ข่าว