กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบางกะปิ ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๔ ร่วมกับ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวนทั้งสิ้น ๔ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๙,๓๘๘ บาท ( หนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ตามโครงการฝึกอบรม การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการรักษาสถานที่เกิดเหตุ และโครงการฝึกอบรมการทำสำนวนสอบสวนขยายผลและสำนวนยึดทรัพย์ ผู้จำหน่ายยาเสพติดซึ่งจัดขึ้นโดยกองบังคับการตำรวจนครบาล ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  แก่พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนระดับชั้นสัญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้นกว่า ๑๕๐ นาย โดยมี พ.ต.อ.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ รอง ผบก.น.๔ และหัวหน้าหน่วยในสังกัด บก.น.๔ ร่วมเป็นสักขีพยาน 

          นอกจากพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียหายฯดังกล่าว อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ในครั้งนี้ด้วย

*****************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

จินตนาถ/ข่าว