กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

            เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๕ น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางอุษา หงส์กาญจนกุล รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมให้สัมภาษณ์ ในรายการสถานีประชาชน ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ระหว่างเวลา ๑๔.๐๕ - ๑๕.๓๐ น.

          สำหรับการเข้าร่วมสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เป็นการสนทนาถึงปัญหาและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวของนางสาวบุปผา แสงสืบ อายุ ๒๓ ปี (ผู้เสียหาย) ที่มีความพิการทางร่างกายและสมองซึ่งถูกนายเอกวัฒน์ วงศ์อนุ อายุ ๑๙ ปี เข้าไปภายในบ้านข่มขืนกระทำชำเราและใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย โดยเหตุเกิดวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำดังกล่าวมีความรุนแรงและเป็นที่น่าสนใจของสังคม

          นอกจากนี้ ภายหลังจากการให้สัมภาษณ์แล้วอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้เสียหาย โดยมอบเงินช่วยเหลือให้กับนางทองใบ สมคิด มารดาของนางสาวบุปผา แสงสืบ อายุ ๒๓ ปี (ผู้เสียหาย) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่               ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดีความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับและโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยจากทางอื่นประกอบด้วย

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖/กฤษณะ/ข่าว