กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

ที่ตั้งคลินิกยุติธรรม

จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
1.สมุทรปราการ                    สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 เลขที่ 596
หมู่ 5 ถนนสุขุมวิทสายเก่า
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
นายวัชระ  เถื่อนสอน
(เก่ง)
085-5514299
0 2707 7811-2 ต่อ 15
คุณมะปราง(การเงิน)
096-972 3733
0 2707 7811-2 ต่อ 16
2.ปทุมธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี 41/63 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว
ต.ปากปรอก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
นายภูริทัตร์  อู่จีน (เฟริส)
064-203 2220

น้องหมิว 089-512 5080
0 2581 3990-1
น้องแอร์ (การเงิน)
0 2581 3390
3.นนทบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นางสาววิชิตา  แข็งแรง (มิ้น)
063-1907137

นายอภิวัฒน์ ชาญณรงค์

(ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป)
098-831-3260

02 525 7245(จนท. กรม)

0 2589 0481
ต่อ 141 (เบอร์ อบจ)
คุณยุรี(การเงิน)
02-5917387,
02-5803523,
02-5800733

02-525 7245 (แฟกซ์)

0 2589 0481
ต่อ 141

4.พระนครศรีอยุธยา**

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 9/25 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

นางสาวธัญญารัตน์  เพ็งลาภ (มิ้ม)
097-047 8022
035 708 387
น้องรัตน์(การเงิน)
035-708 388
035 708 388
5.อ่างทอง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง

ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

นางพัชรี เกียรติกุล (พี่อิ๊)
081-907 6879/089 214 9909

081 917 6879

035 615 787-8
เฟิร์น การเงิน
035 615 787
6.ลพบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น 2
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 118 ถ.สีดา ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

นางสาวอัญชลี เฉลยโอฐ

08 1364 6264

036 782 206-7
คุณตุ้ม(คุมประพฤติ) 036-782 209
น้องอ้อม (การเงิน) 036-782 206
036 782 206
7.สิงห์บุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี อาคารศรีประมงค์ เลขที่ 259/6
หมู่ 7 ถ.สิงห์บุรี-บางระจัน
ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

นายเอกอมร มีสม (พี่หนุ่ม)

081-909 0316
062-010 7666
283- 753 7377

036 523 755-6 กด 0
คุณธนภรณ์ (การเงิน) 089-904 1211
036 523 755
8.ชัยนาท

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท อาคารศาลาประชาคม ชั้น 2

ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง    
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

นายเอกรัตน์ รามสูตร

08 1801 2762

056 411 928

056 411 873
คุณเจ(การเงิน)
099-475 0965
056-411928

056 412 103
9.สระบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี

123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 1 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

นายยุทธศักดิ์ บุญมา

081 901 8005

036 340 754
036 340 755
คุณณัฐวรินทร์ (การเงิน)

จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
10.ราชบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
(อาคารใหม่) ชั้น 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

นางสมใจ เชาวดี(พี่หมวย)

080-242 6897

032 322 647
น้องหวาน(การเงิน)
032 322 648
11.กาญจนบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 (หลังเก่า) ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

นางบวรลักษณ์ งิ้วงาม

082 245 1795

034 510 342
น้องเฟรม (การเงิน)
034 510 341
12.สุพรรณบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
725/1 ถ.อาทิวราห์ ต.ท่าระหัด
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวกนกวรรณ ทิคุนันท์
(พี่วรรณ)
097-114 5169
035 524 126
เรื่องการเงินถามที่ พรก ได้เลย
035 524 127
13.นครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เลขที่ 898/10 ถ.เพชรเกษม
ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

นางสาววชิราภรณ์ วงศ์สถิต
(พี่เชอรี่)

094 290 3546

034 213 169 ต่อ 124
น้องอุ๋ม (การเงิน) 091-185 6611
034 213 165
14.สมุทรสาคร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 923/588 ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

นางสาวนิตยา เกษตรสมบูรณ์ (พี่โอ)

089 201 1595

034 425 236
คุณกอฟ (การเงิน)
086-975 4240
034 426 236
15.สมุทรสงคราม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1

เลขที่ 212 ม.3 ต.ลาดใหญ่

.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

นางสาวนพวรรณ เหล่าชูชัยสกุล
08 6971 5629 (พี่ปลา)

034 718 420 ต่อ 215

034 718 421 ต่อ 210
16.เพชรบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 680/53-54 หมู่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

นางสาวภริษา เตชะธรรมรัฐ
(พี่นุ้ย)

095 847 1519

032 402 590

ต่อ 16

032 402 591
17.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 45/62 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

นางสาวพรชนก จันทร์คง

062 214 2454

032 601 326
น้องก้อย(การเงิน) 090-901 2788
032 601 258

 

ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2563