กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ (ภาคใต้)

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 4 จังหวัด สงขลา

เลขที่532-534 ม.2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

โทรศัพท์ 074 333 311-2

โทรสาร 074 333 313

สงขลา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังเก่า) ชั้น1 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ 074 307 240-1

โทรสาร 074 307 241

ชุมพร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 1 (ห้องศูนย์ดำรงธรรม) ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

โทรศัพท์ 077 630 944

โทรสาร 077 630 944

สุราษฏร์ธานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น2 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077 285 173

โทรสาร 077 288 652

สุราษฏร์ธานี(สมุย)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่95/30 ม.5 ต.มะเร็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

โทรศัพท์ 077 418 544

โทรสาร 077 418 544

ระนอง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง เลขที่349 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทรศัพท์ 077 825 445-6

โทรสาร 077 825 445

กระบี่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) ชั้น 2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง .กระบี่ 81000

โทรศัพท์ 075 624 551-2

โทรสาร 075 624 551-2

ตรัง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง อาคารพุทธคุณพาพุง ศาลากลางจังหวัดตรัง ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทรศัพท์ 075 214 562

โทรสาร 075 214 773

นครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 406 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 075 344 633

โทรสาร 075 356 139

พังงา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา เลขที่4/2 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000

โทรศัพท์ 076 481 420

โทรสาร 076 481 819

พัทลุง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุงเลขที่25 ถ.ช่วยทุขราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

โทรศัพท์ 074 616 241

โทรสาร 074 617 239

สตูล

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล(หลังใหม่) ชั้น1 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทรศัพท์ 074 723 032

โทรสาร 074 723 032

ยะลา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา อาคารศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ 073 222 624

โทรสาร 073 222 624

ยะลา(เบตง)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

โทรศัพท์ 073 235 004

โทรสาร 073 235 004

ภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เลขที่22/29-30 ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ. ภูเก็ต83000

โทรศัพท์ 076 215 850, 076 215 975

โทรสาร 076 215 850

ปัตตานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี เลขที่49/7 ถ.กะลาพอ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ 073 334 031-2

โทรสาร 073 334 031-2

นราธิวาส

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส เลขที่156 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 073 531 234-5

โทรสาร 073 531 234