กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

นางศกุลตรา นนตรี ผู้อำนวยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 2 จังหวัด ขอนแก่น

ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ชั้น2 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043 245 611-2

โทรสาร 043 245 613

ขอนแก่น

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่) ชั้น5 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043 243 707

โทรสาร 043 246 771

นครราชสีมา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เลขที่1849/7-8 ถ.ร่วมเริงไชย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 353 955

โทรสาร 044 353 955

ชัยภูมิ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 9/9-10 หมู่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ 044 813 452

โทรสาร 044 813 453

กาฬสินธุ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดชั้น2 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ 043 816 403

โทรสาร 043 816 404

ร้อยเอ็ด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น2 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ 043 513 233

โทรสาร 043 513 244

มหาสารคาม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม เลขที่4 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 043 722 077

โทรสาร 043 722 077

อุดรธานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่75 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ 042 249 144

โทรสาร 042 249 345

หนองคาย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น3 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทรศัพท์ 042 413 774-6

โทรสาร 042 412 775

เลย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น1 ม.1 ถ.จรัญศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์ 042 814 737

โทรสาร 042 814 742

อำนาจเจริญ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ อาคารศูนย์ราชการ ชั้น3 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ 045 523 172

โทรสาร 045 523 171

อุบลราชธานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 555 ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 
ถ.แจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ 045 344 585

โทรสาร 045 344 585

นครพนม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม เลขที่394 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์ 042 511 823

โทรสาร 042 511 832

สกลนคร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร เลขที่1903 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ 042 712 037

โทรสาร 042 713 400

หนองบัวลำภู

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัด หนองบัวลำภู อาคารสำนักงานบังคับคดี ชั้น1 ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ 042 378 404

โทรสาร 042 378 405

มุกดาหาร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมกดาหาร กศน.จังหวัดมุกดาหาร ซ.ค่ายลูกเสือ ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ 042 614 401

โทรสาร 042 614 402

บึงกาฬ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ (อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ) 
ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ 042 492 514

โทรสาร 042 492 658

บุรีรัมย์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์(ตรงข้ามไปรษณีย์บุรีรัมย์) ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ 044 602 309

โทรสาร 044 602 308

สุรินทร์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จ.สุรินทร์ เลขที่799 หมู่20 ถ.เลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ 044 040 914

โทรสาร 044 040 915

สุรินทร์(รัตนบุรี)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์(สาขารัตนบุรี) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี เลขที่258 หมู่12 ต.รัตนบุรี-ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

โทรศัพท์ 044 599 266

โทรสาร 044 599 266

ยโสธร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร อาคารศาลากลางหลังใหม่ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

โทรศัพท์ 045 725 180

โทรสาร 045 725 179

ศรีษะเกษ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ 045 643 657

โทรสาร 045 643 658