กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

นายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ (ภาคกลาง)

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 1 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

เลขที่14 ม.1 ถ.อู่ทอง(ก) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 035 246 958-9

โทรสาร 035 246 957

พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่9/35 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 035 708 387

โทรสาร 035 708 388

ชัยนาท

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท อาคารศาลาประชาคม ชั้น2 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056 411 928, 056 411 873

โทรสาร 056 412 103

ลพบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี เลขที่118 ถ.สีดา ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036 782 207

โทรสาร 036 782 206

อ่างทอง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง เลขที่47/25 หมู่2 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

โทรศัพท์ 035 615 787-8

โทรสาร 035 615 787

สิงห์บุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี อาคารศรีประมงค์ เลขที่259/6 หมู่7 ถ.สิงห์บุรี-บางระจัน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ 036 523 755-6

โทรสาร 036 523 755

นนทบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น2 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02 525 7245 (จนท. กรม)

0 2589 0481 ต่อ 141 (เบอร์ อบจ)

โทรสาร 02 525 7245

ปทุมธานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 (หลังเก่า) ภ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอท อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02 581 3990-1

โทรสาร 02 581 3390

นครนายก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 161/3 หมู่ 13 ถนนนครนายก-รังสิต ต.ท่าช้าง 
อ.เมือง จ.นครนายก 26000

โทรศัพท์ 037 315 002

โทรสาร 037 315 053

สระบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี เลขที่2 ซ.17 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18240

โทรศัพท์ 036 213 158

โทรสาร 036 213 159

นครปฐม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เลขที่898/10 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ 034 213 169

โทรสาร 034 213 165

กาญจนบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(หลังเก่า) ชั้น 2 
ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ 034 510 342

โทรสาร 034 510 341

สุพรรณบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 144/23-25 
ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ 035 524 126

โทรสาร 035 524 127

สมุทรสาคร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่923/588 ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 034 425 236

โทรสาร 034 425 236

สมุทรสงคราม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น1 เลขที่212 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ 034 718 420-1

โทรสาร 034 718 421

สมุทรปราการ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 เลขที่ 596 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิทสายเก่า 
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 02 707 7811-2 ต่อ 15

โทรสาร 02 707 7811-2 ต่อ 16

ชลบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เลขที่178/18 หมู่3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038 467 793-4, 038 467 558

โทรสาร 038 467 559, 038 437 795

ฉะเชิงเทรา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่66/1 ถ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ 038 514 375

โทรสาร 038 514 375

ปราจีนบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่702 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ 037 212 088

โทรสาร 037 211 088

สระแก้ว

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว อาคารหอประชุมปางสีดา ชั้น2 ศูนย์ราชการ ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 037 425 320

โทรสาร 037 425 321

ระยอง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง หลังใหม่ ชั้น 2 
ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ 038 694 616 , 038 694 462

โทรสาร 038 694 616

จันทบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี เลขที่13/1 ถ.ทางหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039 302 480

โทรสาร 039 302 497

ตราด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด เลขที่1133 หมู่1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

โทรศัพท์ 039 524 031-2

โทรสาร 039 524 033

ราชบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 206/1 ถนนรถไฟ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 322 647

โทรสาร 032 322 648

เพชรบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 680/53-54 หมู่ 5 
ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง

จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 032 402 590 ต่อ 14

โทรสาร 032 402 591

ประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น2 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ 032 601 326

โทรสาร 032 601 258